INTERCLOUD LIMITED

Md. Hasibur Rashid
Chief Marketing Officer
H#Kha-50, Pragati Sarani; Shahjadpur;
Gulshan-2; Dhaka1212
Telephone: +8802-8899657, 01730006578